8 år som webbhotell
   

Några händelser i Glidecom Networks historia.

december 1997
Glidecom Networks börjar erbjuda webbhotelltjänster fast då under namnet Dalatorget.

januari 1999
Företaget utvecklas och byter namn till Wi Media. Affärsområdet utökas till att även omfatta systemutveckling, programmering och webbproduktion. Företaget har från och med nu alla sina servrar placerade i centrala Borlänge.

februari 2000
Företaget byter namn till Glidecom Networks och flyttar in i nya lokaler i Kupolen, Borlänge.

oktober 2000
Glidecom Networks är i skriande behov av större lokaler. De nya kontorslokalerna finner man dock i samma byggnad och Glidecom Networks flyttar en våning upp i Kupolen.

januari 2001
Glidecom Networks ombildas till aktiebolag från att tidigare verkat som handelsbolag. Glidecom Networks införskaffar Windows 2000 Servrar.
Därmed kan vi erbjuda webbhotelltjänster på både Windows 2000 Server och Linux/Unix plattformen.

augusti 2001
Glidecom Networks förvärver kunder från det då nyligen konkursdrabbade Nesthood. Den fortsatta driften av ett antal webbplatser räddas i och med att Glidecom Networks hjälper kunder med flytten.

februari 2002
Glidecom Networks tecknar ramavtal med Vägverket om utveckling, drift samt förvaltning av databassytem innehållande goda trafikexempel i tätort. Projektet drivs av Vägverket tillsammans med Svenska Kommunförbundet och går under namnet Trafikbanken.

mars-december 2002
Glidecom Networks växer betänkligt och kundtillströmningen fortsätter stadig att öka. En extern finansier tas in i företaget under denna period.

september 2002
Glidecom Networks förvärver kunder från det upphörande webbhotellet Itella AB. Kunder erbjuds att ha tidigare tjänster fast i regi av Glidecom Networks.

november 2002
Glidecom Networks övertar totalansvaret för Universal Music Swedens domännamnshantering från Verisign.

december 2002 - Januari 2003
Glidecom Networks förvärvar kunder från Gammelstad Webbhotell som upphör med sin verksamhet. Kundernna erbjuds hjälp med flytt samt att ligga gratis hos Glidecom Networks den period de har innestående hos Gammelstad Webbhotell sedan tidigare.

april 2003
Glidecom Networks övertar driftansvaret för Handla i Dalarnas webbhotelltjänster, samt förvärvar även de kunder som legat under Handla i Dalarna konceptet. Kunder erbjuds att ha tidigare tjänster fast i regi av Glidecom Networks.

 Driftinformation >>
2008-10-14
Geografiska .se domäner
Geografiska namn som tidigare varit förhindrade att registrera som .se domännamn släpps fria för registrering under december.

Läs mer hos Nordreg som hanterar domännamn för Glidecom - www.nordreg.se.

2008-08-26
Jour
Jourtjänst hanteras nu via vår centrala övervakning. Ni som har jouravtal kan ringa oss dygnet runt på telefon 042-197050. Tänk på att ha ert kundnr tillgängligt innan ni ringer. Detta finns bl a på fakturor och i Helpdesk.
Nyhetsarkiv >>      
© 1997 - 2007 Glidecom Networks AB | info@glidecom.se | tel: 020 - 91 75 00 | fax: 020 - 91 75 75 
Kontrollpanelen Webmail Hem