8 år som webbhotell
   

Spamfiltret använder ett flertal olika kontrollnivåer när den granskar mailen. Följande olika analyser görs innan den klassar ett mail som spam.

"Header"* analys: Spammare avänder sig av en mängd olika knep för att gömma sin egentliga identitet. De försöker lura dig att tro att deras spam är ett legitimt mail, eller få dig att tro att du tidigare har registrerat dig i deras lista. Spamfiltret försöker se igenom dessa knep.

Textanalys: De flesta spam har ofta ett visst karakteristiskt utseende, och ofta en speciell uppsättning fraser och teckenkombinationer. Spamfiltret granskar dessa och beroende på olika faktorer så klassificeras mailet som spam eller inte.

Svartlistning: Spamfiltret använder sig av ett flertal olika databaser över svartlistade mailservrar, såsom Spamcop, Ordb, SecuritySage med flera.
"Razor": "Vipul's Razor" är en spamsökande databas, som lagrar en signatur från spamklassade mail från ett flertal olika spamfiltersystem. Eftersom spam oftast skickas ut som exakta kopior till hundratals olika mottagare, kan då "Razor"-databasen jämföra spamklassade mail som kommer in från fler än en mottagare, och bygga upp en databas över vilka mail är spam.

När ett spam har identifierats, ändras ämnesraden i det analyserade mailet till: ***SPAM***. Detta för ett mailet enkelt skall kunna filtreras bort i mottagarens egna mailklient. Observera att spamfiltret ej tar bort några mail som den är osäker på, utan endast ändrar ämnesraden på dessa.

Varför just ditt mail har klassats som spam kan bero på en eller flera av ovanstående olika faktorer. Resultatet av kontrollen av ditt mail visas i ditt mails "header"*, alternativt i meddelandekällan. Vid övriga frågor kontakta gärna vår support på support@glidecom.se.

* "header" kallas i Microsoft Outlook för "internethuvud"

 Driftinformation >>
2008-10-14
Geografiska .se domäner
Geografiska namn som tidigare varit förhindrade att registrera som .se domännamn släpps fria för registrering under december.

Läs mer hos Nordreg som hanterar domännamn för Glidecom - www.nordreg.se.

2008-08-26
Jour
Jourtjänst hanteras nu via vår centrala övervakning. Ni som har jouravtal kan ringa oss dygnet runt på telefon 042-197050. Tänk på att ha ert kundnr tillgängligt innan ni ringer. Detta finns bl a på fakturor och i Helpdesk.
Nyhetsarkiv >>      
© 1997 - 2007 Glidecom Networks AB | info@glidecom.se | tel: 020 - 91 75 00 | fax: 020 - 91 75 75 
Kontrollpanelen Webmail Hem