7 år som webbhotell

Välkommen till Glidecom Networks FAQ

Välj en rubrik för att visa frågor, välj en fråga för att visa svar. Eller använd fritextsökning längst ner på sidan.

Ämne:

E-post
  Det går inte att skicka e-post till mig, istället skickas e-post till avsändaren som bl a innehåller texten »Quota exceeded»
  Felkoder i Microsoft Outlook

Ibland kan det dyka upp underliga felmeddelanden i Microsoft Office Outlook och Microsoft Outlook Express som lyder 0x800XXXXX.
Här nedan följer en lista med beskrivninge av de vanligaste felkoderna.

Allmänna fel

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCC00 LOAD_SICILY_FAILED Autentisering har inte laddats.
0x800CCC01 INVALID_CERT_CN Ogiltigt certifikatinnehåll.
0x800CCC02 INVALID_CERT_DATE Ogiltigt certifikatdatum.
0x800CCC03 ALREADY_CONNECTED Användaren är redan ansluten.
0x800CCC04 CONN  
0x800CCC05 NOT_CONNECTED Ej ansluten till servern.
0x800CCC06 CONN_SEND  
0x800CCC07 WOULD_BLOCK  
0x800CCC08 INVALID_STATE  
0x800CCC09 CONN_RECV  
0x800CCC0A INCOMPLETE Ofullständig hämtning av meddelande.
0x800CCC0B BUSY Server eller agent för e-postleverans upptagen.
0x800CCC0C NOT_INIT  
0x800CCC0D CANT_FIND_HOST Det gick inte att hitta servern.
0x800CCC0E FAILED_TO_CONNECT Det gick inte att ansluta till servern.
0x800CCC0F CONNECTION_DROPPED Anslutningen avslutad.
0x800CCC10 INVALID_ADDRESS Adressen är inte känd på servern.
0x800CCC11 INVALID_ADDRESS_LIST Adresslistan är inte känd på servern.
0x800CCC12 SOCKET_READ_ERROR Det gick inte att skicka WINSOCK-begäran.
0x800CCC13 SOCKET_WRITE_ERROR Det gick inte att läsa Winsock-svar.
0x800CCC14 SOCKET_INIT_ERROR Det gick inte att initiera Winsock.
0x800CCC15 SOCKET_CONNECT_ERROR Det gick inte att öppna Windows-socket.
0x800CCC16 INVALID_ACCOUNT Användarkontot kunde inte identifieras.
0x800CCC17 USER_CANCEL Användaren avbröt åtgärden.
0x800CCC18 SICILY_LOGON_FAILED Inloggningsförsök misslyckades.
0x800CCC19 TIMEOUT  
0x800CCC1A SECURE_CONNECT_FAILED Det gick inte att ansluta med SSL (Secure Sockets Layer).

WINSOCK-fel

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCC40 WINSOCK_WSASYSNOTREADY Nätverksundersystemet kan inte användas.
0x800CCC41 WINSOCK_WSAVERNOTSUPPORTED Windows Sockets stöder inte detta program.
0x800CCC42 WINSOCK_WSAEPROCLIM  
0x800CCC43 WINSOCK_WSAEFAULT Felaktig adress.
0x800CCC44 WINSOCK_FAILED_WSASTARTUP Det gick inte att ladda Windows Sockets.
0x800CCC45 WINSOCK_WSAEINPROGRESS Åtgärd pågår. Det här felmeddelandet visas om en Windows Sockets-API anropas under en pågående blockeringsfunktion.

SMTP-fel (Simple Mail Transport Protocol)

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCC60 SMTP_RESPONSE_ERROR Ogiltigt svar.
0x800CCC61 SMTP_UNKNOWN_RESPONSE_CODE Okänd felkod.
0x800CCC62 SMTP_500_SYNTAX_ERROR Syntaxfel returnerat.
0x800CCC63 SMTP_501_PARAM_SYNTAX Felaktig parametersyntax.
0x800CCC64 SMTP_502_COMMAND_NOTIMPL Kommando inte implementerat.
0x800CCC65 SMTP_503_COMMAND_SEQ Felaktig kommandosekvens.
0x800CCC66 SMTP_504_COMMAND_PARAM_NOTIMPL Kommando inte implementerat.
0x800CCC67 SMTP_421_NOT_AVAILABLE Kommando inte tillgängligt.
0x800CCC68 SMTP_450_MAILBOX_BUSY Postlåda låst och upptagen.
0x800CCC69 SMTP_550_MAILBOX_NOT_FOUND Det gick inte att hitta postlådan.
0x800CCC6A SMTP_451_ERROR_PROCESSING Fel vid behandling av begäran.
0x800CCC6B SMTP_551_USER_NOT_LOCAL Användarens postlåda är känd, men postlådan finns inte på den här servern.
0x800CCC6C SMTP_452_NO_SYSTEM_STORAGE Det finns inget utrymme att lagra meddelanden.
0x800CCC6D SMTP_552_STORAGE_OVERFLOW Förvaringsutrymmet har överskridits.
0x800CCC6E SMTP_553_MAILBOX_NAME_SYNTAX Ogiltig syntax i postlådenamn.
0x800CCC6F SMTP_554_TRANSACT_FAILED Transaktionen misslyckades.
0x800CCC78 SMTP_REJECTED_SENDER Okänd avsändare. Detta orsakas av en felaktig e-postadress i fältet Svara.
0x800CCC79 SMTP_REJECTED_RECIPIENTS Servern avvisade mottagarna.
0x800CCC7A SMTP_NO_SENDER Ingen avsändaradress.
0x800CCC7B SMTP_NO_RECIPIENTS Inga mottagare.

POP3-fel (Post Office Protocol version 3)

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800420CB POP3_NO_STORE E-post kan inte lagras på servern.
0x800CCC90 POP3_RESPONSE_ERROR Ogiltigt klientsvar.
0x800CCC91 POP3_INVALID_USER_NAME Ogiltigt användarnamn eller användaren hittades inte.
0x800CCC92 POP3_INVALID_PASSWORD Lösenordet inte giltigt för kontot.
0x800CCC93 POP3_PARSE_FAILURE Det gick inte att tolka svaret.
0x800CCC94 POP3_NEED_STAT STAT-kommando krävs.
0x800CCC95 POP3_NO_MESSAGES Inga meddelanden på servern.
0x800CCC96 POP3_NO_MARKED_MESSAGES Inga meddelanden har markerats för hämtning.
0x800CCC97 POP3_POPID_OUT_OF_RANGE Meddelande-ID utanför intervallet.

HTTPMail-fel

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCC31   Felaktig begäran. Felaktig konfiguration eller begäran med felaktigt format.

NNTP-fel (Network News Transport Protocol)

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCCA0 NNTP_RESPONSE_ERROR Fel i svar från diskussionsgruppsserver. .
0x800CCCA1 NNTP_NEWGROUPS_FAILED Åtkomst till diskussionsgrupp misslyckades.
0x800CCCA2 NNTP_LIST_FAILED LIST-kommando till server misslyckades.
0x800CCCA3 NNTP_LISTGROUP_FAILED Det gick inte att visa listan.
0x800CCCA4 NNTP_GROUP_FAILED Det gick inte att öppna gruppen.
0x800CCCA5 NNTP_GROUP_NOTFOUND Gruppen finns inte på servern.
0x800CCCA6 NNTP_ARTICLE_FAILED Meddelandet finns inte på servern.
0x800CCCA7 NNTP_HEAD_FAILED Det gick inte att hitta meddelandehuvudet.
0x800CCCA8 NNTP_BODY_FAILED Det gick inte att hitta meddelandetexten.
0x800CCCA9 NNTP_POST_FAILED Det gick inte att anslå data på servern.
0x800CCCAA NNTP_NEXT_FAILED Det gick inte att öppna nästa meddelande.
0x800CCCAB NNTP_DATE_FAILED Det gick inte att visa datum.
0x800CCCAC NNTP_HEADERS_FAILED Det gick inte att visa huvuden.
0x800CCCAD NNTP_XHDR_FAILED Det gick inte att visa MIME-huvuden.
0x800CCCAE NNTP_INVALID_USERPASS Ogiltig användare eller ogiltigt lösenord.

RAS-fel (Remote Access Service)

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCCC2 RAS_NOT_INSTALLED RAS/DUN inte installerat.
0x800CCCC3 RAS_PROCS_NOT_FOUND Det gick inte att hitta RAS/DUN-process.
0x800CCCC4 RAS_ERROR RAS/DUN-fel returnerades.
0x800CCCC5 RAS_INVALID_CONNECTOID Anslutningsinställningar skadade eller saknas.
0x800CCCC6 RAS_GET_DIAL_PARAMS Fel vid hämtning av uppringningsinställningar.

IMAP-fel (Internet Message Access Protocol)

FELKOD FELTYP BESKRIVNING
0x800CCCD1 IMAP_LOGINFAILURE Det gick inte att logga in.
0x800CCCD2 IMAP_TAGGED_NO_RESPONSE Meddelandeetikett.
0x800CCCD3 IMAP_BAD_RESPONSE Ogiltigt svar på begäran.
0x800CCCD4 IMAP_SVR_SYNTAXERR Syntaxfel.
0x800CCCD5 IMAP_NOTIMAPSERVER Ej IMAP-server.
0x800CCCD6 IMAP_BUFFER_OVERFLOW Buffertgräns överskriden.
0x800CCCD7 IMAP_RECVR_ERROR Återställningsfel.
0x800CCCD8 IMAP_INCOMPLETE_LINE Ofullständiga data.
0x800CCCD9 IMAP_CONNECTION_REFUSED Anslutning ej tillåten.
0x800CCCDA IMAP_UNRECOGNIZED_RESP Okänt svar.
0x800CCCDB IMAP_CHANGEDUID Användar-ID har ändrats.
0x800CCCDC IMAP_UIDORDER Användar-ID-kommando misslyckades.
0x800CCCDD IMAP_UNSOLICITED_BYE Oväntad frånkoppling.
0x800CCCDE IMAP_IMPROPER_SVRSTATE Ogiltigt servertillstånd.
0x800CCCDF IMAP_AUTH_NOT_POSSIBLE Det gick inte att godkänna klienten.
0x800CCCE0 IMAP_OUT_OF_AUTH_METHODS Inga fler verifieringstyper.

(visad 2818 ggr)

  Har ni stöd för krypterad POP3/IMAP?
  Hur många e-postadresser kan jag skapa till mitt konto?
  Hur många separata e-postkonton ingår?
  Jag får felmeddelande när jag skall skicka e-post.
  Jag har glömt mitt lösenord, vad gör jag?
  Jag vill att en av mina e-postadresser ska gå till två mottagare, hur gör jag?
  Jag vill skapa en ny e-postadress, hur gör jag?
  Min internetleverantör har stängt port 25 för utgående e-post (SMTP) och jag vill/kan inte använda deras SMTP-server. Vad skall jag göra?
  Spamfilter, finns det?
  Vad skall jag ange som POP3-, IMAP- och SMTP-server i mitt e-post program?
  Varför får jag felmeddelanden eller virusvarningar i retur på e-post som jag aldrig skickat?
  Varför kan jag inte skicka e-post längre?
  Varför är inte mina e-postkonton aktiva?
Webmail
Kontrollpanelen
Webbsidor (Linux)
Webbsidor (Windows)
MySQL
Domännamn
Statistik
VPS - Virtuell server
Dedicerad server
Colocation
Faktura
Övrigt

Fritextsökning i FAQ:

© 1997 - 2006 Glidecom Networks AB | info@glidecom.se | tel: 0243-87000 | fax: 0243-87020 
Kontrollpanelen Webmail Hem